středa 7. května 2014

WPF - Jak změnit vzhled Focus rámečku?

Každému se tečkovaný Focus rámeček nemusí líbit. U ovládacího prvku stačí nastavit:
FocusVisualStyle="{StaticResource MyFocusVisualStyle}"

 A příklad:
<SolidColorBrush x:Key="SelectBrushAlpha" Color="#99288AF7"/>  
  <Style x:Key="MyFocusVisualStyle">
    <Setter Property="Control.Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate>
          <Rectangle Fill="{StaticResource SelectBrushAlpha}" SnapsToDevicePixels="true" />
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>

Žádné komentáře: