pondělí 27. září 2010

Sledujeme ZOOM

Jako vášnivý fotoamatéři sledujeme foto pořad na čt - ZOOM. Je zajímavý pro nás začátečníky, abychom si osvojili základní techniky a pojmy z oblasti foto a video

Končí září ... období svateb a veselí.

Absolvoval jsem s Esterkou celkem 3 svatby. Každá svatba byla jiná a každá měla to "svoje". Nyní si uděláme malý relax a pak znova "hurá" do světa realit.

pátek 24. září 2010

Microsoft SQL - FOR XML -

Dostal jsem úkol - transformovat SQL Select do XML. Nedaří se mi naformátovat správně požadované XML.

Dotaz a data vypadají asi takto

use [gs003]
if (OBJECT_ID ('tempdb..#dayWeek') is not null ) DROP TABLE #dayWeek;

CREATE TABLE #dayWeek
([id] numeric(1), [name] varchar(15));

INSERT INTO #dayWeek ([id],[name]) VALUES (0, 'Monday');
INSERT INTO #dayWeek ([id],[name]) VALUES (1, 'Tuesday');
INSERT INTO #dayWeek ([id],[name]) VALUES (2, 'Wednesday');
INSERT INTO #dayWeek ([id],[name]) VALUES (3, 'Thustday');
INSERT INTO #dayWeek ([id],[name]) VALUES (4, 'Friday');
INSERT INTO #dayWeek ([id],[name]) VALUES (5, 'Saturday');
INSERT INTO #dayWeek ([id],[name]) VALUES (6, 'Sunday');

SELECT * FROM #dayWeek as day
FOR XML AUTO

kde FOR XML AUTO je kouzelná formulka na převod do XML

Začínám znovu blogovat ...

Rozhodl jsem se znova začít zaznamenávat své programátorské a fotogtafické či výletní postřehy, pt. na facebook nelze zaznamenávat tyto témata.