pátek 24. února 2012

WEB Request - GET

Potřeboval jsem zavolat jednoduchou službu na webu, kde jsem přes URL předal parametry. K tomu mi postačí HTTP dotaz typu GET.

WebRequest request = WebRequest.Create(service + invoke);
request.Method = "GET";
using (WebResponse response = request.GetResponse())
{
 using (Stream stream = response.GetResponseStream())
 {
  XmlTextReader reader = new XmlTextReader(stream);          
 }
}

URL jsem si rozděli na URL služby - service a parametry volání - invoke. Dejte pozor na nepovolené znaky. Před odeslání prožeňte parametry url encoderem, který vám nahradí nepovolené znaky.

System.Web.HttpUtility.UrlEncode(url_encode);

Na straně serveru si nezapomeňte parametry dekódovat zpět.

System.Web.HttpUtility.UrlDecode(pars);