úterý 31. prosince 2013

Nový rok 2014

Všechno nejlepší do Nového roku 2014, hodně čistého a znovupoužitého kódu, který přežije nejeden projekt.

A hlavně zdravíčko a dobré přátele.

středa 4. prosince 2013

Immutable collections in .NET



http://blogs.msdn.com/b/dotnet/archive/2013/09/25/immutable-collections-ready-for-prime-time.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn467185(v=vs.110).aspx
http://blogs.msdn.com/b/ericlippert/archive/2007/11/13/immutability-in-c-part-one-kinds-of-immutability.aspx

Spojování dvou a více .NET Assembly.

Pokud programujete v C nebo C++, tak jistě víte, že knihovny lze linkovat do výsledné aplikace staticky nebo dynamicky. Pokud linkujete staticky, tak se vám knihovny připojí k výsledné aplikaci a nepotřebujete nic dalšího k aplikaci přidávat. Pokud linkujete dynamicky musíte mít společně s aplikací také dynamické knihovny dll.

V prostředí .NET ale jsou knihovny referencované dynamicky a s aplikací teda potřebujete i .NET dll knihovny.

Tak mě napadlo, jestli by nešlo .NET assembly slinkovat také staticky. Vše nasvědčuje tomu, že žádné statické slinkování nenní možné jak jsme byli zvyklí z céčka.
Googloval jsem na netu a řešením je spojení více assembly do jedné použitím utility ILMerge.exe

ILMerge

čtvrtek 28. listopadu 2013

GIT - aplikace patche

Na správu mého GIT repozitáře, použivam SourceTree od Atlassianu. Aktuální verze 1.3.2 neumí vytvářet patche do souboru a následně je aplikovat v jiné větvi. Přes git konzoli to alr není žádný problém.

$ git format-patch BruceLee --stdout > z:/lib.patch

Git vytvořil z podsledního komitu větve BruceLee rozdílový soubor a uložil ho do z:/lib.patch.

Nyní se můžete přepnout do větve, kde chcete patch aplikovat.
Aplikaci patche můžete otestovat.

$git apply --check z:/lib.patch

A pokud je vše v pořádku, můžeme patch aplikovat.

git am --signoff < z:/lib.patch

čtvrtek 7. listopadu 2013

What is SignalR?

http://signalr.net/

ASP .NET MVC - hostování webové aplikace v konzolové aplikaci

Pojďme se podívat zase na jeden problém z vývojářského života. Máme svůj vlastní klient - server systém a server nám běží jako služba ve windows nebo jako konzolová aplikace. Jedná se o náš vlastní server. Tento server má přístup do SQL a data zpřístupňuje pro klienty pomocí webových služeb. Protože dotazy na některá data jsou časově náročné, server si udržuje vlastní cache.

Já bych potřeboval do tohoto serveru přidat další modul (dll), který se při startu zavede pomocí MEF. Já bych potřeboval, aby tento modul poskytoval webovou aplikaci ASP .NET MVC - Razor. Myslel jsem si, že to nebude vůbec žádný problém, protože já již umím hostovat MVC Web API. K tomu se používá třída
HttpSelfHostServer
Tutorial o ASP .NET Self hosting WebAPI

Hostování Web API mám vyzkoušené a funguje bez problému, tak jsem zkoušel také nahostovat webovou aplikaci která hostuje MVC stránky s enginem Razor.

Řešení jsem prozatím nenašel, berte to špíše jako položenou otázku a sběr informací.

Jedna možnost je použití knihovny RazorEngine. Pokud se chcete vyhnout neoficiálním knihovnám třetích stran, pojďme ještě hledat dál.

Dále je možné hostovat webovou aplikaci pomocí

IIS 7.0 Hostable Web Core

pondělí 21. října 2013

C# JSON Serializace a deserializace polymorfních objektů

C# JSON Serializace a deserializace polymorfních objektů -rozepsané


Po dlouhé době jsem narazil na zajímavý problém. Potřebuji uložit data do formátu JSON ale každá datová položka je jiný typ. Jedná se o tzv. polymofní typ. Například chci si uložit databázi zvířat (animals) a mám definovaný obecný objekt animal a pak mám definované konkrétní typy Cat, Lion, Horse. A každý typ má trochu jiné vlastnosti.

Podívejme se na můj konkrétní případ: Mám pole nějakých objektů, které představují nějaké nastavení. Každá položka v poli má své jméno Name a hodnotu Value.

public class OptionValue
  {
    [DataMember]
    public string Name { get; set; }
    [DataMember]
    public object Value { get; set; }
  }

Defaultní JSON serializér mi udělal jednoduchý JSON, ale nešlo rozeznat Typy Value. Udělal jsem si pro každý datový typ speciální variantu:


[DataContract]  
public class IntValue
{
 public IntValue()
 {
 }

 public IntValue(string name)
 {
 Name = name;
 }

 [DataMember]
 public string Name { get; set; }

 [DataMember]
 public new Int32 Value { get; set; }
}

[DataContract]
public class BoolValue
{
 public BoolValue()
 {
 }

 public BoolValue(string name)
 {
 Name = name;
 }

 [DataMember]
 public string Name { get; set; }

 [DataMember]
 public new bool Value { get; set; }
}

[DataContract]
public class StringValue
{
 public StringValue()
 {
 }

 public StringValue(string name)
 {
 Name = name;
 }

 [DataMember]
 public string Name { get; set; }

 [DataMember]
 public new String Value { get; set; }
}

[DataContract]
public class TimeValue
{
 public TimeValue()
 {
 }

 public TimeValue(string name)
 {
 Name = name;
 }

 [DataMember]
 public string Name { get; set; }

 [DataMember]
 public new TimeSpan Value { get; set; }
}

[DataContract]
public class DateValue
{
 public DateValue()
 {

 }

 public DateValue(string name)
 {
 Name = name;
 }

 [DataMember]
 public string Name { get; set; }

 [DataMember]
 public new DateTime Value { get; set; }
}

Pokud použiji defaultní serializér:

msg = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK,array, "application/json");

dostanu výsledek, kde nevím, jakého typu mám položky.



[{"Name":"DefaultSection","Value":"SatelliteHolder"},{"Name":"FillInterfaceName","Value":"Bonus"},{"Name":"FillFilterName","Value":"SATELLITE FILL"},{"Name":"FillSection:Position","Value":"end"},{"Name":"FillSection:Position","Value":"end"},{"Name":"FillSection:Position","Value":"end"},{"Name":"ConfigFillSectionType","Value":"SpotsetHolder"},{"Name":"MinAllowFillDistance","Value":240},{"Name":"MinGroupFillDistance","Value":10},{"Name":"SeparationFilterName","Value":"SATELLITE SEPARATION"},{"Name":"FillFilterSkip","Value":"SATELLITE SKIP"},{"Name":"ConfigSkipSectionType","Value":"SpotsetHolder"},{"Name":"Performance","Value":false},{"Name":"VisibleSections","Value":"HourHeader|SatelliteHolder"}]
Na rozlišení typů jsem si našel jiný serializer, který se nacháyí v System.Web.Extensions.
string json = new JavaScriptSerializer(new TypeResolver()).Serialize(o);
msg = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK,json, "application/json");
K tomu musíte ješte připsat JavaScriptTypeResolver:
public class TypeResolver : JavaScriptTypeResolver
{
public override Type ResolveType(string id)
{
 if (id == "string")
 {
 return new StringValue().GetType();
 }
 else if (id == "int")
 {
 return new IntValue().GetType();
 }
 else if (id == "bool")
 {
 return new BoolValue().GetType();
 }
 else if (id == "float")
 {
 return new FloatValue().GetType();
 }
 else if (id == "time")
 {
 return new TimeSpan().GetType();
 }
 else if (id == "date")
 {
 return new DateTime().GetType();
 }

 return new object().GetType();
}

public override string ResolveTypeId(Type type)
{
 if (type.Name == "StringValue")
 return "string";
 else if (type.Name == "IntValue")
 return "int";
 else if (type.Name == "BoolValue")
 return "bool";
 else if (type.Name == "FloatValue")
 return "float";
 else if (type.Name == "TimeValue")
 return "time";
 else if (type.Name == "DateValue")
 return "date";

 return "anyType";
}
Zpětně jde výsledek zase serializovat:
object obj = new JavaScriptSerializer(new TypeResolver()).Deserialize<Options>(json);
Výsledek už nevypadá tak hezky, ale informaci o typu zde již máme.
"[{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"DefaultSection\",\"Value\":\"SatelliteHolder\"},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"FillInterfaceName\",\"Value\":\"Bonus\"},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"FillFilterName\",\"Value\":\"SATELLITE FILL\"},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"FillSection:Position\",\"Value\":\"end\"},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"FillSection:Position\",\"Value\":\"end\"},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"FillSection:Position\",\"Value\":\"end\"},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"ConfigFillSectionType\",\"Value\":\"SpotsetHolder\"},{\"__type\":\"int\",\"Name\":\"MinAllowFillDistance\",\"Value\":240},{\"__type\":\"int\",\"Name\":\"MinGroupFillDistance\",\"Value\":10},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"SeparationFilterName\",\"Value\":\"SATELLITE SEPARATION\"},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"FillFilterSkip\",\"Value\":\"SATELLITE SKIP\"},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"ConfigSkipSectionType\",\"Value\":\"SpotsetHolder\"},{\"__type\":\"bool\",\"Name\":\"Performance\",\"Value\":false},{\"__type\":\"string\",\"Name\":\"VisibleSections\",\"Value\":\"HourHeader|SatelliteHolder\"}]"

pátek 22. března 2013

Věčný problém s parsováním parametrů URL

Opakovaně řeším v serverové službě problém s parsováním parametrů.


 1. Když jsem si službu napsal jako WCF REST, tak jsem zjistil, že WCF neumí pracovat s dynamickým počtem parametrů. Tak jsem dynamické parametry zakódoval do stringu. Vše se zdálo v pohodě až do chvíle, kdy se v parametrech objevilo '/' nedokáže WCF příjmout HTTP request. Vadí mu lomítko navíc. Zde jsem řešení nenašel
 2. Když jsem službu napsal jako HttpListener, tedy pouze jednoduchý zachytávač HTTP requestů, tak jsem narazil na podobný problém se znakem '&'.

  Parametry jsem si naparsoval pomocí utility:
  NameValueCollection qscoll = HttpUtility.ParseQueryString(querystring);
  http://localhost:8128/Action/ActionExecute/command=c:/notepad&.exe
  Dostal jsem výsledek:
  0) command=c:\notepad
  1) null = .exe
  Jak z toho ven (sto hoven)?
Nakonec jsem napsal dotaz na stackoverflow:
Parse Query string

Řešení je velmi jednoduché. Musíte dostat korektní QueryString, který má nahrazené řídící znaky escape sekvencí.

pondělí 18. března 2013

Kroutím hlavou

string stanice="frekvence1";

Public string get()
{
string stanice="kiss";
return stanice;
}

čtvrtek 7. března 2013

Window Manager

Přemýšlím, jak do aplikačního frameworku MEF, Prism začlenit Windows manager


Inspirace:
http://www.codeproject.com/Articles/249261/How-To-Embed-An-Application-Into-a-Docking-Library