čtvrtek 9. prosince 2010

WPF vs. WinForm

Když chci psát nějaký nový program, položím si otázku WPF nebo WinForm? Jedná se o dvě různé aplikační rozhraní, které mají za úkol totéž - uživatelské rozhraní. Nechci tady rozebírat filozofické rozdíly v obou technologiích, ale zmínit několik drobností, kterých jsem si všiml až při vývoji s WPF.

Ve WPF jsem marně hledal některé standardní dialogy:
FontDialog, ColorDialog, PrintDialog, PrintPreviewDialog apod.

Tyto objekty a komponenty si musíte napsat sami :).
Dialogy pro otvírání souboru a ukládání souboru najdeme ve jmeném prostoru Microsoft.Win32:

// vytvoreni dialogu OpenFileDialog

Microsoft.Win32.OpenFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.OpenFileDialog();


Ve WPF jsem dále nenašel volání Application.DoEvents(), které potřebujete při dlouhých operacích a výpočtech a znamená - reaguj na všechny události a pokračuj dál.
Ve WPF také nenajdete objekt Timer, ale místo toho můžete použít DispatcherTimer.


http://www.svobo.net/misak/WebMisak.aspx

pátek 3. prosince 2010

Mišák Web

Vánoce se kvapem blíží, tak by bylo na čase odstartovat stránky. Nejsem s nimi na 100% spokojený, nicméně fungují a zbytek se dá měnit za pochodu.


Na stránkách využívám své oblíbené služby google blog a google picaso. Myslím, že je to elegantní způsob jak se obejít bez vlatní SQL databáze a publikačního systému.

čtvrtek 2. prosince 2010

WCF a .NET Remoting

V práci se nám vyskytla diskuze na living komunikaci mezi klientem a serverem. Vytvářet speciální TCP server a client by asi bylo příliš pracné. Pro komunikaci dvou aplikací mezi počítači by se dalo využít .NET Remotingu a nebo WCF. Zajímalo by mě, která technologie je vhodnější.

Introduction:

Základní informace jsem nalezl na webech spolu s jednoduchými příklady.